tirsdag 31. august 2010

Har fått kort - I've got cards

I løpet av sommeren har det dumpet noen kort i postkassen fra postcrossing og et par private bytter - During summer I have got some postcards in my mailbox both from postcrossing and private swaps
Privat fra Taiwan - Private from Taiwan
Privat fra Spania - Private from Spain
Fra Finnland - From Finland
Fra USA - From USA
Fra Russland - From Russia
Fra Tyskland - From Germany
Fra Fillipinene - From Philippines
Fra Finnland - From Finland
Fra Kina - From Kina
Fra Finnland - From Finland
Fra Luxenburg - Fra Luxembourg
Fra Nederland - From Netherlands
Fra Kina - From China
Fra USA - From USA
Fra Russland - From Russia
Tusen takk allesammen for de flotte kortene !!!! - Thank you so much everyone for all this great cards !!!

mandag 30. august 2010

Kontakt - Contact


Prøver meg på denne ukens utfordring i mandagstema. Nemlig kontakt. - Make a try on this weeks challange in monday theme. The words conection or contact.
God kontakt mellom søskene på Tor Håkons store dag - Good conection betwin the siblings on Tor Håkons big day

Ole Martin og jeg har veldig god kontakt når vi danser swing - Ole Martin and me have a really good conection while dancing swingdance

To fotografer som har god kontakt :) - Two photografs who have good conection :)

Sommerferie 2010 - Summer holiday 2010Ja tenk nå er vi inne i de siste dagene av august
Føles ikke som vi har hatt så mye sommer selv om vi hadde en fin sommerferie.
Er litt godt å ha sein ferie slik vi hadde i år. Når de andre er vel ferdige så kan en dra avgårde.

I år tok vi turen til Sogn og Fjordane.
Ole Martin har fått skoleplass og vi fant ut det ville være fint å se hvor kan skulle være.
Turen bar avgårde med campingvogn på slep. Tom har alltid ønsket å feriere på denne måten og jeg gikk tvilende med på det. Men må innrømme at det jo er kjekt å ha overnattingsplassen med seg. Kunne stoppe når det passer og lage mat, sove eller ta en pause. Joda er kjekt selv om det nok ikke er helt meg....
Men fant fort ut at vi kanskje ikke har rette motor i bilen til å dra på slik tur. Spesielt ikke med tanke på ruten vi valgte. For se for deg bil med strekkmotor opp Sognefjellet... :p Fikk i allefall god tid å nyte all den flotte naturen. Selv om jeg ikke var like begeistret når det var på tide å dra ned igjen på de smale, bratte veiene .. (Var godt det var Tom som kjørte) :)
Aurland viste seg å være en skikkelig perle ved Sognefjorden. Ville nok ikke tatt turen ditt om ikke det var for Ole Martin. Og da ville vi virkelig ha gått glipp av noe. Fikk kjøre det som i er verdens lengste tunnel (er en som er lengre med den er undersjøisk). Lærdalsunnelen er på 24.6 km :) Var innom Flåm men fikk desverre ikke tid til å ta Flåmsbanen som skal være en veldig fin togtur. Kjørte opp Aurandsvegen for å se ut fra Stegastein, en utrulig flott utkikkspost. Og selvsagt måtte landbruksskolen besøkes. Norges eneste økologiske landbruksskole. Og sannelig hadde den ikke sitt eget gårdsutsalg.. Spennende :) Hadde hatt lyst å vandret opp til Presten og andre turruter som var anbefalt. Men får heller bli en annen gang.Turen gikk så til Bø i Telemark. Over riksvei 50. Som var enda hardere opp for den stakkars bilen vår. Men ohhh for en utsikt !!! Var innom badeland i Bø før vi satte nesen nordover igjen.
Ble noen dager i Trondheim siden været var nydelig, og var så heldig å få med oss begynnelsen på Olavsdagene. Mye liv og røre var det i byen.
Men det nermet seg Hålogaland countryfestival og undertegnende skulle være frivillig så hjemover måtte vi. Selv om vi tok oss tid å stikke innom Lofoten og treffe slekninger :)
En flott sommerferie fikk vi. Og en del sol og varme, noe vi nordlendinger virkelig trengte har ikke vært mye varme i Harstad området denne sommeren...Can you believe it, we are in the last days of August...
Does not feel like we've had so much of a summer even though we had a nice summer vacation.
Is kind of good to have late holiday like we had in years. When the others are well done, you'r ready to start.This year we went to Sogn og Fjordane.
Ole Martin has been accepted to a there and we desided it would be nice to have seen where he should go. This year the trip went with a caravan after the car. Tom has always wanted to do vacation in this way and I went dubious with the idea. But have to admit that it is nice to have accommodation space with you. We could stop whenever and cook, sleep or just take a break. Sure is a nice way, even if it is not totally me .... We quickly found out that we may not have the right engine in the car to go on such a trip. Especially with regard to the route we chose. Try imagine a car with small engine up Sognefjellet ... : P Well at least we got a good time to enjoy all the beautiful scenery. Although I was not as enthusiastic when it was time to go down again on the narrow, steep roads .. (Was good it was Tom who drove):)
Aurland proved to be a real gem by the Sognefjord. Would probably not have taken the trip there if it weren't for Ole Martin. And we would really have missed out. Got to drive what is the world's longest tunnel (there are one longer but it is underwater). Lærdalsunnelen is 24.6 km:) Went by Flåm, but there was unfortunately not the time to take the Flåm Railway, its said to be a very nice train ride. Drove up Aurandsvegen to check out from Stegastein an incredibly nice looking point. And of course had to visit the agricultural college. The only organic agricultural college in Norway. And it did have its own farm shop .. Exciting:) Wanted to walk up to the mountain Presten and other trails that were recommended. But have do do that another time.


The trip went then to Bø in Telemark. Over Highway 50. Which was even harder on the poor car. But ohhh what a view! Visited the water park in Bø, before we put our nose northward again.
Was a few days in Trondheim since the weather was beautiful, and was lucky enough to there in the beginning of Olavsdagene. A lot of hustle and bustle, it was in the city.
But approaching the Hålogaland country festival and the signatory should be voluntary so home we had to go.
Although we did take the time to drop by Lofoten and meet relatives:)
A great summer we have had.
And some sun and warmth, something we really needed, has not been a lot of heat in the Harstad area this summer ...onsdag 11. august 2010

Sommer på hell


Dagene har gått fort og plutselig er sommer og ferie bare dager fra å være over.
Snart står jobb, skole og hverdagen igjen for døren.
Da er det virkelig godt å ha sommerens minner å tenke tilbake på.
Det har blitt mange flotte fjellturer, ti på topp lokker med 15 fine turer og undertegnende har klart å gå 11 av dem så langt. Har et håp om å klare de siste 4 og. Er en utrulig fin måte å få gått i narturen rundt i området som vi ellers ikke går i normalt sett. I tillegg er det jo de kjempe fine fellesturene som arrangeres. Har fått med oss en av dem så langt :)
Sommerferien ble tilbrakt i vårt eget land. Og mer om det kommer i en senere innlegg.
Vi har fått sett mye flott natur og prøvd ut ferie med campingvogn
Enda er det noen dager igjen til hverdagen kaller og det skal nytes så godt det går ann, selv om eldste mann av guttene tar de første stegene for å stå på egne ben i disse dager.
Kommer til å bli rart og ikke skal ha han i huset denne vinteren

Ønsker dere alle en flott sommer videreThe days have passed quickly and suddenly the summer and holiday only days from being over. Soon's work, school and everyday life again knocking on the door.
Then it's really good to have summer memories to think back on.
There have been many great hiking, Top Ten lures with 15 great trips and this girl has managed to get 11 of them so far. Have a hope to get up on the last four too. Is a great way to get to see narturen around the area which we would otherwise not attend normally. In addition, there's the really nice joint tours arranged. Has been on one of them so far:)
Summer holidays were spent in our own country.
And more about that come in a later post.
We have seen a lot of beautiful scenery and tested holidays with caravan
Yet there are some days left for everyday calls and it should be enjoyed as well as it goes, although the oldest of the boys take the first steps to stand on its own in those days. Going to be strange not to have him in the house this winter

Do wish you all have a great summer