torsdag 3. oktober 2013

Rosa måned

 
Oktober er måneden det fokuseres litt mere på et tema som er veldig viktig. Brystkreft. Når en av tolv kvinner utvikler brystkreft i løpet av livet er det godt det er så mye fokus på dette. Det er viktig at vi damer vet hvordan vi sjekker brystene våre og at vi gjør det jevnlig. Statistikken på hvor mange som dør av brystkreft har sakte men sikkert gått ned siden målingen startet på 80 tallet. Er nok mye pga fokus, forskning og bedret behandling.
Kreft generelt er en sykdom som tar veldig mange liv. Vi er vel ingen her i landet som ikke kjenner noen som har vært rammet eller død av denne sykdommen. Selv mistet jeg min kjære pappa i lungekreft for snart 12 år siden, og min kusine kjempet mot brystkreften i tidlig alder og vant. Jeg tror fokuset på brystkreft øker fokuset på kreft generelt. Hvor viktig det er å være kjent med sin egen kropp, være oppmerksom på endringer, kuler, føflekker osv og ta disse endringene på alvor. Oppdages sykdommen tidlig er muligheten større til å bekjempe den.
 
 
Håper mange gjør det samme !!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar