tirsdag 17. juni 2014

Hvordan vil endringene påvirke deg??


Regjeringen planlegger store endringer i arbeidsmiljøloven, til applaus fra noen og hoderystende bekymring fra andre.
Har du fått med deg hva endringene går ut på og hvordan de kan påvirke din hverdag ?

Fakta er hentet fra Arbeids og sosialdepartementets hjemme sider.
Om dere har fulgt med i debatten vil dere kanskje ha merket at de som jubler over forslaget er næringsorganisasjonene, mens de som ikke liker dette er arbeidstaker organisasjoner.
Har du gjort deg opp en mening om hvorfor det er slik?
  • Grensene for overtid og muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden utvides, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.
 Diskusjonen om grensene for overtid, utvidet gjennomsnittsberegning og hva det vil ha og si for den ansatte i turnus arbeid har gått hett i venneflokken, siden flere jobber innen yrker dette vil ha innvirkning.
Noen jubler over å skulle kunne "velge" å gå lange vakter, mens andre gir klar beskjed om at det vil gå ut over helsen til de ansatte og mottakerne av tilbudet de jobber innen.
Da er det jo veldig godt du kan velge, er det ikke? Siden akkurat du har overskudd til å kunne jobbe lange dager, og selv mener at du har energi nok til å gi et like godt tilbud selv med flere lange dager. Eller var det bare at det passet deg å kunne ha mere fri og dermed var ikke tilbudet du gir i jobben så viktig? Men hvordan blir det om leder og de som bestemmer sier lange vakter passer oss best, og du vet at dette ikke passer for deg? Kan du da selv bestemme?
  • Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger
Slik det er i dag er din fagforening med og skal godta arbeidstidsordningen du skal ha, det gir deg som medlem medbestemmelses rett, dette forslaget tar i fra fagforeningen en del av denne retten. Hva betyr egentlig dette for deg? Og syns du det er greit?
  • Søndagsarbeid blir tillatt i flere tilfeller, og det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag
Også her er det enkelte i venneflokken som jubler mens andre ikke liker forslaget i det hele tatt. Jeg skjønner godt at det kan være kjekt å få mulighet å jobbe mer på slike dager når du er ungdom og kun jobber etter skoletid. Hørte på radio i dag at undersøkelser viser at over gjennomsnittet ikke ønsker søndags åpne butikker, og denne gjelder jo gjerne den arbeidsgruppen. Så hvorfor? lurer jeg nå på.. Og hva om du gjerne vil ha like mange helger som nå fri? Vil arbeidsgiveren din gå med på det?
  • Beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet endres.
I forslaget heter det at 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, nå skal regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere. Det vil gjøre en ganske merkbar forskjell for den ansatte, trur du ikke?
  • Økt mulighet til midlertidig ansettelser
Arbeidsgiver organisasjonene mener dette vil gi flere unge og funksjonshemmede ut i arbeid. Mens arbeidstaker organisasjonene sier erfaringer fra andre land viser at dette ikke har noe å si. Alle som har vært innom midlertidig arbeid vet hva dette betyr av usikkerhet og muligheter for den ansatte. Og jeg synes en logisk ting er at med mer midlertidig arbeid vil gi mindre faste stillinger. Hvordan kan dette være bra for de ansatte? Syter virkelig arbeidstaker organisasjonene eller burde vi våkne opp?
  • Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves, bedriftsinterne aldersgrenser blir begrenset eller fjernet.
Hva vil dette ha og si for deg og meg og hva med våre foreldre?
Ja jeg skjønner at vi blir eldre og eldre samt at vi gjerne er friskere nå enn vi var for en del år siden. Men hva med alle dem som ikke passer inn i den formen?
  • Det åpnes for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie av arbeidskraft. Det betyr at vikarer kan lønnes lavere enn bedriftens egne ansatte.
Ville du godtatt å hatt dårligere lønn enn de du jobber i lag med? Selv om du "bare" er inne som en vikar? Og syns du det er rett og Ola som vikarierer for Line og dermed gjør samme jobb som deg, ikke skal få samme vilkår seg deg?

Endringene er store og kan få påvirkning på din arbeids hverdag.
Om jeg hører og leser nyhetene rett og flertallet av regjeringen positive til endringene. Burde vi sitte på gjerdet og bare se på at det skjer?
Dette er bare mine sine betraktninger og må ikke tas som fakta, men heller et varsku om å følge med og kanskje til og med engasjere seg .....

 
" Bare jeg ikke ser og følger med så går det nok bra skal du se !!!! "


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar